Walka o ziemię

„Myśl globalnie – działaj lokalnie” – to hasło w dobie globalnego kapitalizmu nabiera nowego znaczenia. Odosobnione sprzeciwy, protesty, działania i aktywistyczne projekty, nawet jeżeli czasami zakończone sukcesem, nie są wstanie zatrzymać postępującego procesu degradacji środowiska oraz grabieży ziemi i surowców naturalnych, tak samo jak nie uczyni tego pojedyncza zmiana konsumenckich nawyków. W tej perspektywie nawet lokalne zwycięstwo prędzej czy później zostanie zaprzepaszczone. Kapitał nie zwraca uwagi na granice, a nawet je znosi, więc i ruch sprzeciwu winien je przekraczać i odnajdywać wspólne cele w globalnej walce. Na takich podstawach wyrosła m.in. europejska sieć Reclaim the Fields skupiająca rolników, „eko-aktywistów”, kooperatywy rolne i ogrodników miejskich, zarówno indywidualnych jak i tych żyjących w kolektywach.

RtF jest luźną konstelacją, w której każdy projekt i osoba posiada dużą autonomię. Sieć skupia się na wspieraniu (w zależności od potrzeb może to być wsparcie praktyczne, logistyczne np. podczas okupacji ziemi) i przekazywaniu informacji. Jest też doskonałym forum, dzięki któremu rodzi się wiele wspólnych, transnarodowych inicjatyw; wymiana nasion (np. wspieranie upraw w okupowanych miastach syryjskich), międzynarodowe obozy (tzw. Action Camp) umożliwiające eskalację lokalnych inicjatyw jak zeszłoroczny obóz w Walii przeciwko budowie kompleksu więziennego. Obóz łączył dwie sprawy: sprzeciw wobec rozrostu więziennictwa oraz zawłaszczenia ziemi użytkowanej przez lokalnych farmerów. Ta wieloaspektowość jest częstą cechą w działaniach RtF, których podstawę stanowi walka o ziemię i dostęp do zasobów.

Ludzie skupieni w sieci RtF postulują odejście od rolnictwa wielkoobszarowego na rzecz krótkich kanałów dystrybucji i suwerenności żywnościowej. Wprowadzając te postulaty w życie, walczą przeciwko globalnym korporacjom organizując protesty, okupując ziemie, zakładając kolektywne gospodarstwa lub ogrody miejskie, odzyskując ziemię z obrotu kapitalistycznego. Tak dzieje się zarówno w tych spektakularnych akcjach jak La Zad czy Hambacher Forst, ale też w dziesiątkach innych miejsc w całej europie.

Sieć RtF dopiero rozwija swą działalność w polsce, nie mniej osoby w nią zaangażowane już biorą udział w wielu inicjatywach. Ponad rok temu w Warszawie miało miejsce spotkanie informacyjne na temat sieci, problemu grabieży ziemi oraz strategii oporu. Od tego czasu zawiązał się kolektyw ROD okupujący tereny byłych ogrodów działkowych zawłaszczonych przez trzy firmy deweloperskie. Od marca 2015 roku grupa przekształcała zrujnowaną część terenu w miejsce do życia i działania. Powstały turbiny wiatrowe, studnie, ogrody warzywne (od czerwca warzywa będą dystrybuowane za „wolną cenę”), przestrzenie społeczne (świetlica, park, scena…). Jednocześnie prowadziła obszerny kolportaż materiałów dotyczących zarówno lokalnej walki z urbanizacją jak i podejmując ogólniejsze tematy i akcje solidarnościowe. Aktywnie włączała się w opór tych działkowców, którzy postanowili się nie poddawać.

Podczas europejskiego spotkania RtF, mającego miejsce w Warszawie w styczniu tego roku poruszony został także temat kondycji radykalnych ruchów społecznych i ekologicznych a także warunków w jakich działają aktywiści i zasobów jakimi dysponują w krajach europy wschodniej. Faktem jest, że podczas protestów związanych z ziemią, rolnictwem i ekologią przeważa perspektywa instytucjonalizacji i legalizmu. Postawy radykalnie wolnościowe i antykapitalistyczne są marginalne. W ostatnim czasie obszarów do działania można znaleźć wiele na terenie całego kraju np. obrona Puszczy Białowieskiej, protesty antyodkrywkowe, rolnicze czy przeciw trakcjom elektrycznym. Wszędzie możemy spostrzec sprzeciw wobec tzw. rozwoju oraz walkę o prawo do pełnego samostanowienia społeczności lokalnych, a przecież żaden z protestów nie artykułuje tego wprost. Trudność w zauważeniu tych samych przyczyn leżących u źródeł różnych protestów często uniemożliwia okazanie wzajemnego wsparcia i solidarności pomiędzy protestującymi. Dlatego od stycznia zaczęła tworzyć się grupa RtF East stawiająca sobie za cel połączenie istniejących w europie wschodniej inicjatyw o charakterze antykapitalistycznym, rolniczym, żywnościowym i ekologicznym, by razem zbudować silny ruch oporu.

Nie liczmy na sprzyjające wiatry historii. Aktywnie uczestniczmy w budowie tego ruchu. Zaglądajcie na stronę: www.reclaimthefieldspl.noblogs.org .

B&O

This entry was posted in Aktualności, Globalnie / Lokalnie, Reclaim the Fields. Bookmark the permalink.

8 Responses to Walka o ziemię

 1. Jerrysypeard says:

  I advise to you to try to look in google.com
  You are not right. I am assured. Let’s discuss it.
  with tags akin to interracial, lesbian, ebony, japanese, asian and group sex porn. You too can filter the movies based on tags and your needs. Anal Porn here Movies will give unreal pleasure from watching, and scorching girls will make you cum in a few minutes. The guys will never refuse to fuck sluts with double penetration within the gangbang, so they are going to make movies pov and fuck babes inside anal by large dicks

 2. HollydeFag says:

  Completely I share your opinion. It seems to me it is excellent idea. Completely with you I will agree.
  Excuse, that I can not participate now in discussion – there is no free time. But I will return – I will necessarily write that I think on this question.
  web courting websites to search out the most fascinating and enjoyable females dommes. Do not forget that there are extra submissive males than feminine dommes on these websites, Sex Site here So you are going to have to stand out from the gang. There are plenty of online courting websites that cater to people who find themselves into the whole domination and submission thing. Users who

 3. Viviantus says:

  You commit an error. I can defend the position. Write to me in PM, we will discuss.
  Many thanks for the information, now I will not commit such error.
  Free video hd39. Greatest free porn40. Puss xxx videos41. Hd free porn10. Hot movs11. Babe 8 tube46. You sex me porn47. Hot busty mature milf moms enjoying their squirting orgasms in perfect|the very best} milf porno. Mom i?d prefer Milf Porno here To fuck! The wet pussy of each horny mother desired to be penetrated and smashed. The throbbing cocks explode in the wet mouth and make the slutty milfs swallow the jizz load! Adorable and yummy milfs pretending they’re younger pussy teenagers don’t hesitate to kneel down and present

 4. Hollymup says:

  Excuse, that I interfere, I too would like to express the opinion.
  Absolutely with you it agree. It is excellent idea. It is ready to support you.
  , so why the panic? On the other hand, lots of people are interested by porn and wouldn’t reject the concept of watching if given the possibility. It is beneficial for the treatment of early discharge, Porn Movies click Low sperm depend and erectile dysfunction. Salabmisri affords effective cure for low power and low libido. It has antispasmodic properties and boosts vitality ranges. It boosts male potency and sperm volume. It boosts sperm quantity. You’re

 5. Susannajer says:

  I apologise, but, in my opinion, you commit an error. Let’s discuss. Write to me in PM, we will communicate.
  I think, that you are not right. I am assured. Let’s discuss.
  that created to infiltrate laptop system, put in with out person intention and it can be used to steal vital information equivalent to bank card number, Free Porn here Person’s on-line bank login and password or it was created to damaged and disturbed user’s laptop working system. Eradicating porn from computer|a pc} just isn’tn easy|a simple|a straightforward} process even for

 6. Kimdertgeors says:

  It was and with me. Let’s discuss this question.
  I know nothing about it
  like themselves. More than likely he will select to use some type of extender device (also known as traction units) to get the rise in penis measurement that Teenager Porn here He’s desiring. Day 2: sleeping with the traction device on was a bit bizarre at first. There’s a strategy to condemn america as a racist, oppressive nation

 7. Robertvap says:

  Bravo, seems to me, is a brilliant phrase
  Bravo, what excellent message
  in our days (apparently downside does exist). Advert-ware contains pop-ups, pop-unders, and different ads that seem on a computer by the use of software that is unknowingly put in on the system. Nevertheless, Hosts Porn click It is also doable to have the browser hook up with a “proxy” pc that gets the net content material and passes it again to your browser. He put collectively the following infographic revealing the twenty

 8. Sandraamusy says:

  I think, that you are not right. I am assured. Let’s discuss. Write to me in PM, we will communicate.
  You have hit the mark. It is excellent thought. I support you.
  ; just wanting on the large choice of these grownup sex toys that is offered to you’ll get you all hot and bothered. Erotica x performs one in Erotic Tube click Every of.. Erotica x performs thoughts.. Ardent slim brunette has received.. Asian skinny teen obtained.. Scorching teen offers good.. To determine with mom gives our private id and with father we get our social

Comments are closed.