ROD

Kontekst, czyli historia ROD “Bartycka-Sigma”

 • – w jaki sposób teren został przejęty przez prywatnych inwestorów?
  – zastraszania i represje
  – działania zarządu
  – pytania bez odpowiedzi

 

Kolektyw ROD

IMG_0009

 • – założenia kolektywu
  – historia powstania
  – co udało nam się zrobić

 

 

Żywność i miasta

Dowiesz się:
– jak wygląda światowy system żywnościowy?
– czym jest głód miejski i pustynie żywnościowe? (z którymi mamy kontakt na co dzień)
– jak wygląda rolnictwo miejskie i krótkie kanały dystrybucji?

 

Grabież ziemi

Land-Grab– polityka wolnego rynku
– cena akumulacji ziemi przez ponadnarodowe korporacje
– Bank Światowy – umowy sprzedaży ziemi zagrażają społecznościom lokalnym
– morderstwa na całym świecie