RtF East

/english below/

Dołącz do regionalnej sieci Reclaim The Fields !

Czym jest RTF ?

RTF to sieć ludzi, grup oraz kolektywów, dążących do przejęcia kontroli nad produkcją żywności i odzyskania ziemi z obiegu kapitalistycznego. Organizujemy akcje bezpośrednie,wspieramy lokalne protesty, współtworzymy warsztaty edukacyjne itd. Proponujemrtf_e_logoy alternatywy do narzucanego nam kapitalizmu, poprzez tworzenie kooperatyw, kolektywów oraz grup dążących do samowystarczalności lokalnej i krótkich kanałów dystrybucji. Chcemy pokazać nasze zdeterminowanie oraz upór w dążeniu do suwerenności żywnościowej.
Wprowadzamy teorię w praktykę, łączymy akcje lokalne z globalnymi protestami politycznymi. Udowadniamy, że każdy odzyskany kawałek ziemi, każde ziarno, które wytwarzamy jest kolejnym krokiem przybliżającym nas do zmian, których doświadczamy tu i teraz.
Chcemy promować alternatywne metody produkcji żywności wśród całego społeczeństwa.

RTF East

To lokalna sieć założona podczas ogólnoeuropejskiego spotkania RTF, które miało miejsce w styczniu 2016 roku, w Warszawie. Naszym celem jest nawiązanie kontaktów z ludźmi oraz grupami, które wyznają idee podobne do proponowanych przez RTF Nasza sieć jest nastawiona na działanie na terenie krajów Europy centralnej, wschodniej oraz południowej.
Chcemy połączyć sieci rolników, miejskie ogrody społecznościowe, ludzi okupujących ziemię, inicjatywy zorientowane na małoobszarową produkcję, grupy, które walczą przeciwko wielkim korporacjom przejmującym ich ziemię.

Dlaczego stworzyliśmy nową gałąź RTF ?

Pomysł założenia grupy narodził się z analiz dotyczących problemów zagrabiania ziemi oraz ruchów sprzeciwiających się temu zjawisku. Kolektywy i grupy, do których należymy nie są ze sobą połączone i nie wymieniają informacji. Skutkuje to organizacją akcji i protestów w tym samym czasie, co przy malej liczbie osób zaangażowanych ogranicza ich skuteczność i oddźwięk społeczny. Brak komunikacji osłabia nasze działania.
Źródła informacji , do których mamy dostęp są mocno ograniczone. Problemem jest również niewystarczające wsparcie otrzymywane od sieci lokalnych. Nie zawsze jest nas wystarczająco dużo , by zmierzyć się z dotykającymi nas problemami.

Jakie są nasze cele ?

  • Nawiązanie kontaktów z innymi grupami oraz pojedynczymi osobami na terenie Europy środkowo- wschodniej oraz południowej;
  • Promowanie idei RTF, zwłaszcza suwerenności żywnościowej;
  • Odzyskiwanie ziemi z obiegu wolnorynkowego;
  • Tworzenie alternatywy dla obecnego systemu żywnościowego oraz wykorzystywania zasobów naturalnych;
  • Szerzenie informacji o darmowych bankach nasion oraz ich zakładanie;
  • Tworzenie przestrzeni do wymiany umiejętności i doświadczeń;
  • Organizacja sieci pomocy wzajemnej.

Solidarność naszą siłą!

Dołącz do nas!

Jeżeli jesteś zainteresowana/y współpracą, dołączeniem do sieci RTF East, podzielasz nasze idee lub masz jakiekolwiek uwagi lub propozycje, skontaktuj się z nami !

Kontakt: rtf-east@riseup.net

NASION DAREM, NIE TOWAREM
pic

Join Reclaim the Fields East regional network 

What is Reclaim the Fields?

rtf_e_logoReclaim the Fields (RTF) is a constellation of people and collective projects willing to go back to the land and reassume the control over food production. We are determined to create alternatives to capitalism through cooperative, collective, autonomous, real need oriented small scale production and initiatives, putting theory into practice and linking local practical action with global political struggles.
We see RTF as a constellation, giving visibility to the wide range of our struggles, showing that each piece of land we manage to take back or each seed we produce proves our persistence and stubbornness to start experiencing here and now the changes we propose for the whole society.

Reclaim the Fields East

Reclaim The Fields East is a regional network that was created during the european general assembly of Reclaim The Fields in January 2016, Warsaw, Poland. Our aim is to get in touch and strengthen the relationships between individuals, groups and collectives which value the principles mentioned above and are involved in initiatives with a grassroots approach on agriculture and taking back the land. The network is focused on Central, Eastern and Southern Europe.
The idea of creating this regional network was born from from the analysis of the radical scene in this part of Europe. The collectives in which we are involved are not so well connected and usually take part in different struggles also, as there are not so many active people willing to deal with all the problems capitalism creates in our society. The resources we have access to are also limited. Beside this, the support received in different situations from the other local groups and the larger public is not always enough to help us face difficult urgent situations.

 What are we aiming for?

We would like to get in touch with other initiatives in Central, Eastern and Southern Europe, get to know each other and promote the Reclaim the Fields ideas and principles. We aim to develop the regional group and include more groups and individuals in the process that we have started. We want to bring together urban gardeners, land squatters, small scale food production initiatives, groups that fight against big companies for the right to land, seed savers, peasants and community supported agriculture projects.
By exchanging skills and ideas, directly supporting each other or organising solidarity actions we would like to advance the struggle for food sovereignty, fight against the capitalist way of food production and reclaim our right to land by occupying and using it (find – dig – sow – harvest – eat).
Our resistance could be the platform on which we can build a broader movement by opposing capitalism and creating alternative structures and mutual assistance.

Solidarity is our strength! Join us!

If this sounds interesting for you, if you would like to find out more about the regional network or Reclaim the Fields or if you want to join us, please send us an e-mail and we will contact you.

Contact: rtf-east@riseup.net

pic